Нели Добринова, Радост Даскалова

Юг


Нели Добринова


Моят Юг
посреща (официален)
закърнелите криле.
В моя Юг
небето е дълбоко –
знае рибите.

Радост Даскалова


Моят Юг
реже врежето на дините
от жажда.

В моя Юг
пъдарите са разпнати
в лозята –
знаят ги врабците.