Валентин Дишев
                                                                           Тихо

                                                                                      Началото е
                                                                                ехото на обещаното.
                                  Разтвори                               Погледът през рамо -                                Вятърът
                         чадъра си слънцето                           хълм далечен.                                          развя
                      реката си сгъна коритото.                                                                                  платната
                               Аз съм сянка.                                                                                           на очите ми.


             По-синя                                                                                                                            В коритото на реката -
      болката в окото е,                                                                                                                       валчести камъни.
     когато ирисът е само                                                  по-тихо                                                          Бяла следа
            перуника.                                                            от поглед                                                        на жаждата.
                                                                                         одраскал
Уморени цикади -                                                             вратата                                                                         Стопи се
   пръстите ми                                                                 затворена                                                                  зимната птица -
   пишат песен                                                                                                                                                морето не сдържа
по езерния гръб.                                                                                                                                                      дъха си.


                                                 И остър силует -                                       Няма слепота преди.
                                                   на тишината -                                                И няма след.
                                                гравира в мрака                                                   Немее
                                                     бяла диря.                                                    в погледа.


Забележка: Графиката е оптимизирана за резолюция на монитора над 1200 пиксела по хоризонтал.

                                                                         Още за и от Валентин Дишев
                                                                      ______________________________

                                                                                     © Валентин Дишев
                                                                                                                                            © "Поречия", 1/2008