Ваня Стефанова
                                                                       + Триграми*                                                                                           Вкусът на
                                                                               нетърпението ми е жълт.
                                                                        Пресява слънце облачният покрив.
                               Утрото –                                                                                                                                          Пясъчно було.
(разлива ме в несвършеност)                                                                                                               От сърцето на кладенец -
       вода, нечута снощи.                                                                                                                           вятър на кръгове.
       

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                    
      Трептяща паяжина,                                     Около спеченото капище –                                               Изстинало море               
светлината ù се къса лесно –                                     стръмна истина,                                                        окъпа ми очите.
      и прегаря пръстите.                                            захапала опашка.                                             Медузите в ръцете ми заспиват.
                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  
       Снощният порой                                                                                                                                    Скърца със
          не ги отнесе.                                                                                                                                слънце под ноктите –
            Тежки са.                                                                                                                              светлото в сянката-съдница.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                   

                                                                            Корените му са дълги
                                                                          и пробиват песъчливото...
                                                                               Жаден гръмотрън.


-----------------------------------------
* осемте триграми по Тайдзи


Забележка: Графиката е оптимизирана за резолюция на монитора над 1200 пиксела по хоризонтал.                                                                             Още за и от Ваня Стефанова
                                                                                            ______________________________

                                                                                                           © Ваня Стефанова
                                                                                                                                            © "Поречия", 1/2008