Ваня Стефанова

Ваня Стефанова

Ваня Стефанова

Ваня Стефанова живее и работи в Сливен. Автор е на множество публикации в периодичния печат и в интернет. През 2008 г. в издателство "Арс" бе публикувана втората нейна книга - "Патерицата на слънцето".

Черква край морето


Влачат
тежките води
водорасли, бели миди
до апсидата

вълни изписват сенките
на думите

на керемидите клекнал
е кръста

суха свещ

били са, толкова били,
очите на старицата,
когато носи
патерицата
на слънцето.

Още за и от Ваня Стефанова
______________________________
© Ваня Стефанова
© "Поречия", 1/2008

Вижте условията за доставка на "Патерицата на слънцето".


Други връзки:
"Кръстопът" - дайджест за литература;
"DICTUM" - литературата има и глас;
"Глоси" - форум за литература и хора.