Валентин Дишев, Левена Филчева
Бяло
Малък роман в няколко солилога между две линии


Линия:

Светът е ехо. Разстоянието – изчакване. Другите – полъх, който – на пръсти – те заобикаля. Върхът на бастунчето – съдният език. То е бяло.СЛЕДВА ИЗБОР

- вход "Той" към хипертекстовата линия

- вход "Тя" към хипертекстовата линия
Още за и от Валентин Дишев
Още за и от Левена Филчева
______________________________
© Валентин Дишев, Левена Филчева
© "Поречия", 1/2008Други връзки:
"Кръстопът" - дайджест за литература;
"DICTUM" - литературата има и глас;
"Глоси" - форум за литература и хора.